Enige leerder wat ‘n klassieke instrument bespeel (ongeag die vlak van musiek), kan by die Ensemble aansluit. Afrigting geskied een tot twee maal per week. Die eerste paar oefeninge sal tydens kultuuruur geskied, waarna alternatiewe en addisionele oefentye met die leerders gekommunikeer sal word.

Kontak asb. vir me Tess Badenhorst (tbadenhorst@midstreamcollege.co.za) vir meer inligting.

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341