Midstream College strewe ons na akademiese uitnemendheid. Ons hoogs gekwalifiseerde en toegewyde personeel verseker dat ‘n stimulerende en kreatiewe omgewing geskep word waarin leerders kan floreer. Dus, poog ons onderwysers om leerders se kogniese denke te stimuleer en hulle nie bloot met inligting te bombardeer nie. Ons skryf die Onafhanklike Eksamenraad se eksamen wat kritiese denke en kreatiwiteit aanmoedig. Klasgrootte word tot 25 beperk.

Ons akademiese prestasie word jaarliks op graad 9-vlak gemeet deurdat ons die Internasionale Basistoetse van die Australian Council for Educational Research (ACER) skryf. Leerders skryf ook die Kernvaardigheidstoetse in graad 9.  In graad 10 word die Denkvaardigheidstoetse en in graad 11 die IeBT-toetse in Wiskunde en Fisiese Wetenskappe geskryf. 

Akademiese uitstappies en opvoedkundige toere word jaarliks binne Suid-Afrika en oorsee gereël.

Ons holistiese benadering tot opvoeding verseker dat leerders ten volle voorberei is om die uitdagings wat die “lewe na skool” mag bied met vertroue en volwassenheid die hoof kan bied.

 

Akademiese beleid

 MC-Dux

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341