Bondev

Die direkteure van Bondev, Riaan Botma, Chris Smith, Jan Zeederberg en Johan van Wyk, wat Midstream ontwikkel het, het in 1995 as entrepreneurs deeltyds met eiendomsontwikkeling begin. Alhoewel elke lid van die groep met sy eie praktyk voortgegaan het, het hulle op Maandagaande vergader om die week se beplanning te bespreek en terugvoer te gee oor wat gedurende die week voltooi is. Hulle eerste gesamentlike ontwikkeling was Eldoraigne uitbr. 26. Hulle het eiendomsregte verkry en die perseel gekoop waar 200 meenthuise gebou sou word. Die Eldo Estates, Eldopark en Eldoglen het spoedig gevolg.

Die naam Bondev, kom van die Franse woord bon, wat goed beteken, en dev van die Engelse woord developments. Die naamkeuse omskryf hulle visie om by goeie ontwikkelings betrokke te wees. Bondev sou ook die welbekende Bondev House bou.

Grond word gekoop

Die aanvanklike visie om slegs ʼn stuk grond te koop en te ontwikkel, het spoedig in ʼn veel groter uitdaging ontaard, met meer as 5 000 families wat teen 2017 reeds in Midstream gevestig is.

Die plaas wat tot die Midstreamlandgoed ontwikkel is, het deel van die Olifantsfonteinplaas gevorm, wat aan die Van Loggerenberg- en Strydomfamilies behoort het. Deur die jare het die plaaseiendom verskeie eienaars gehad, onder andere Mondorp en ABSA. In 1999 het Bondev die 1 367 hektaareiendom bekom en met die lang en moeisame proses begin om ontwikkelingsregte vir die eiendom te verkry.

Die Midstreamlandgoed is sentraal geleë in die Suid-Afrikaanse ekonomiese magstelsel, Gauteng. Die grootste probleem wat die voornemende kopers in die gesig gestaar het, was die beperkte toegang tot die eiendom. Aanvanklik was die enigste direkte toegang tot die plaas ʼn lang, kronkelende, amper ontoeganklike grondpad, wat van die Irene/Olifantsfonteinpad gelei het. Verder was noodsaaklike munisipale dienste – water- en elektrisiteitsvoorsiening – nie in 1999 geredelik beskikbaar nie, aangesien die eiendom op die buitewyke van die Ekurhuleni Metro geleë was en daar geen nabygeleë ontwikkelinge was waarby dienste vir die beoogde landgoed kon aansluit nie. Die gebrek aan dienslewering het beteken dat ‘n nuwe infrastruktuur geskep moes word. ʼn Nuwe toegangsroete, Brakfonteinweg, is in 2003 gebou. Nuwe reservoirs moes opgerig en aan ʼn Rand Water-pyplyn gekoppel word (2004) en ʼn nuwe elektriese substasie moes opgerig word (2004) om die eerste ontwikkelingsfase te vestig, wat op 17 Julie 2003 geproklameer is.

Ontwikkeling van Midstream College begin

Die Bondevontwikkelingspan het die vestiging van ʼn skool as een van die kernelemente van ʼn volhoubare gemeenskap beskou. Hulle het met dr Michau Heyns, ʼn professor aan die Universiteit van die Vrystaat en voormalige skoolhoof van Grey College, in gesprek getree oor kritieke aspekte vir die vestiging van ʼn skool. Benewens eienaars- en bestuursmodelle vir die beplande onderrigfasiliteit, was een van die belangrikste aspekte waarop besluit moes word die taal waarin onderrig aangebied sou word. Na ernstige oorweging is die besluit geneem dat Midstream College ʼn Afrikaans-Engels parallelmedium skool sou wees. Agtien hektaar sentraalgeleë grond sou opsy gesit word vir die vestiging van ʼn pre-primêre-, laer- en hoërskool.

Skoolkleure, skooldrag, die skool se leuse, “Excellentia”, en die skoolwapen was ander sake waaroor besluit moes word vir die skole wat nog gevestig moes word. Die leuse, “Excellentia” (uitnemendheid), dui op die strewe daarna om jouself deurgaans te verbeter, terwyl die skoolwapen ʼn aantal van die Midstreamontwikkelingsbakens vertoon.

In 2004 is die pre-primêre deel van die College voltooi, terwyl die aanvangsfase van Midstream College Laerskool in 2005 voltooi is. In Januarie 2006 het die laerskool sy deure vir leerders geopen met mnr Vernon Harmse as hoof, tesame met 21 personeellede. Mnr Pieter Schmidt was die eerste registrateur van die College.

Die jaar 2006 was ʼn besige ontwikkelingsjaar, met die eerste fases van die hoërskool, sowel as die skoolsaal, ouditorium en administratiewe gebou wat voltooi is. Die harde werk van 2006 het vrugte afgewerp toe dr Carel Kriek en sy personeel van 19 lede op 19 Januarie 2007 amptelik die hoërskool ingehuldig het en die uitmuntende skoolsaal ingewy is. Midstream College het in 2007 met slegs 191 baanbrekers sy deure geopen. Die klasse het tot en met graad 10 gestrek.

Oor 10 jaar is meer fasiliteite (bv. astoturf) bygevoeg en die aantal leerders het tot 981 in Januarie 2019 gegroei.

Argief van Midstream College Hoofleiers:

2021

↓ Mia Bosman

↓ Reinhardt Wiese

 
2020

↓ Normalanga Langa

↓ Franco Liebenberg

 
2019

↓ Tischa de Coning

2019-De Coning Tishca-150

↓ Jano Bouwer

2019-Bouwer Jano-150

 
2018

↓ Thana Groenewald

2018-Groenewald Thana(150)

↓ Reid Peatie

2018-Peatie Reid(150)

 
2017

↓ Arya Naiker

2017-Naiker Arya(150)

↓ Minderd Spoelstra

2017-Spoelstra Minderd(150)

 
2016

↓ Ingrid Schmutz

2016-Schmuts Ingrid(150)

↓ Justin Wentzel

2016-Wentzel Justin(150)

 
2015

↓ Salu Nkomo

2015-Nkomo Salu(150)

↓ Jason Bayford

2015-Bayford Jason(150)

 
2014

↓ Marinette Pretorius

2014-Pretorius Marinette(150)

↓ Eduard Bosman

2014-Bosman Eduard(150)

 
2013

↓ Renate Griessel

2013-Griessel Renate(150)

↓ Theunis Griessel

2013-Griessel Theunis(150)

 
2012

↓ Amy Bezuidenhout

2012-Bezuidenhout Amy(150)

↓ George Barnard

2012-Barnard George(150)

 
2011

↓ Erin Willcocks

2011-Willcocks Erin(150)

↓ Inga Galeni

2011-Galeni Inga(150)

 
2010

↓ Lara-Monique Solms

2010-Solms Lara-Monique(150)

↓ Francois Griessel

2010-Griessel Francois(150)

↓ Gustav Pretorius

2010-Pretorius Gustav(150)

2009

↓ Claudine Briedenhann

2009-Briedenhann Claudine(150)

↓ Gareth Gibson

2009-Gibseon Gareth(150)

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341