Drama@Midstream is ‘n buitemuurse klub waar voornemende akteurs die geleentheid gebied word om hul toneelspeltalente te ontwikkkel en ten toon te stel. In 2021 sal Midstream College ‘n reuse musiekblyspel op die planke bring. Akteurs, sangers, musikante en dansers sal die geleentheid gebied word om hulself op die verhoog uit te leef. Die skool se jaarlikse kunstefees, (p)Articipate, bied ook aan akteurs genoeg geleenthede om nie net in groepsverband nie, maar ook individueel hulle toneeltalente uit te leef. 

“The stage is not merely the meeting place of all the arts, but is also the return of art to life.”         

                                                                                                                   – Oscar Wilde

Vir meer inligting, kontak Me Jacolien Lüneburg by jluneburg@midstreamcollege.co.za of Me Zandeli Meyer by zmeyer@midstreamcollege.co.za .

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341