Navrae: Kontak me Carine Cronje – carinec@midstreamcollege.co.za

Inskrywings vir 2022 is oop vanaf Maandag, 25 Januarie 2021 tot Vrydag 30 April 2021.

Maak asseblief seker dat u al die volgende dokumentasie in pdf of jpeg het voordat u die proses begin: 

 • Kopie van die geboortesertifikaat van die leerder (verkieslik onverkorte);
 • Kleur foto van leerder (paspoort groote – verkieslik ‘n skoolfoto van nie meer as 200kb asb.);
 • Kopie van die identiteitsdokument van albei ouers;
 • Bewys van woonadres (bv. elektrisiteitsrekening);
 • Bewys van betaling (registrasiefooi van R500-00);
 • Besonderhede vir rekeninge afdeling (MC002A);
 • Ondertekende bepalings- en voorwaardesvorm (MC003A);
 • Enige regsdokumentasie rakende die leerder; (bv. alleenouer)
 • Rapport van vorige skool;
 • Finansiële vrywaringsertifikaat van die vorige skool (MC004A). (Huidige Midstreamleerders behoort die nuutste skoolrekening in plek van die sertifikaat (MC004A) te gebruik.);
 • Finansiëlebeleid (MC004B);
 • Vakkeuse vorm (MC033AN net vir graad 10 en graad 11 aansoeke).

Voltooi die aanlynproses volledig aangesien die vorm nie tans gestoor kan word nie. 

Dokumente:

• MC001A → Toelating tot Midstream College  

• MC002A → Besonderhede vir rekeninge afdeling  

• MC003A → Bepalings en voorwaardes vir toelating 

• MC004A → Finansiële vrywaring 

• MC004B → Finansiëlebeleid

• MC033AN → Vakkeuse (slegs vir gr 10 & 11 aansoeke)

Prospektus

Fooie-struktuur – 2021 

Bankbesonderhede:
Bank: ABSA
Rekeninghouer: Midstream College (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 406 224 8771
Takkode: 630 445
Tipe rekening: Tjek
Verwysing: Leerder se voorletters, van en jaar van toelating

 Aansoekskakel: https://midstream.ed-space.net/onlineapplication.cfm

  MG 5616w

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341