• Untitled2018k
  • Untitled2018f
  • Untitled-15
  • Untitled16
  • Untitled2018b

Poste - Posts

Aansoekvorm • Application Form

(Stuur CV & aansoekvorm / Send CV & application form - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

 

Gymnasium

The Midstream College gym forms an essential part of the school’s sporting programme. The role of this facility is to prepare the learners adequately for the physical demands of the sports in which they participate. This will help Midstream College to continually improve its sports results, as well as help to minimise the rate of injury among our sportsmen and women.

 

This is not a commercial gym. While our staff believe that participation in sport promotes a healthy body image, our goal is not body building. This gym promotes age and development appropriate, sports specific training. Our goals are to improve balance, co-ordination, mobility, stability, strength and speed. These attributes are vital for sporting success and lifelong participation in sport.

 

Biokineticist

Mario Olivier 2016

 

Mr Mario Olivier qualified as a biokineticist at Stellenbosch University and completed his Master’s Degree in Sport Science in 2005. He is experienced in working with numerous sport codes and is an avid sportsman himself. He played provincial cricket for three years and he is a keen golfer. For any enquiries, please contact Mr Mario Olivier at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 082 379 0132.

 

          Learners are encouraged to participate in the school sporting programme so that they can receive a sport specific programme. Alternatively, wellness and general conditioning programmes will also be available.

 

          Complete the Physical Activity and Readiness Questionnaire (PARQ).

 

          Learners will have three contract options:

 

          Option 1: R100-00 per month for 10 months

 

          Option 2: R125-00 per month for 6 months

 

Option 3: R150-00 per month for less than 6 months

 

          Membership fees will be billed to the learner’s school account.

 

          The completed PARQ must be returned to Mr Olivier prior to admission to the gym.

 

          An assessment will then be completed and a programme designed which members will be expected to follow at all times.

 

Use of the gymnasium

 

Rules

 

          The gym is open during the following times:

 

 

Morning

Afternoon

     

Monday

05:45 - 07:15

14:00 - 17:00

     

Tuesday

05:45 - 07:15

14:00 - 17:00

     

Wednesday

05:45 - 07:15

13:45 - 17:00

     

Thursday

Closed

14:00 - 17:00

     

Friday

05:45 - 07:15

 
     

 

          Qualified staff will be present to supervise training at all times.

 

          All new members will be assessed and provided with an appropriate training programme. Members may only train using approved training programmes.

 

          All members will be regularly re-assessed and provided with training programme progressions when appropriate.

 

Performance Enhancing Drugs

 

The Midstream College gym is a “clean facility” that actively discourages the use of steroids and other performance enhancing drugs. The school policy regarding drugs in sport allows us to test any learner that we suspect of drug use, and any learner caught using illegal performance enhancing drugs will be suspended from the gym and face disciplinary action.

 

Furthermore we encourage all gym members to register and pledge to remain clean on the I Play Fair website – http://www.drugfreesport.org.za/take-the-pledge-athletes/

 

Supplements

 

The use of training supplements is a sensitive issue. The sport supplements industry is unregulated and many over-the-counter supplements have negative side effects, and/or could cause a failed doping test. If learners have any supplement queries, they are encouraged to speak to Mr Olivier about WADA approved options. Ultimately, the inherent risk of supplement use is the learner’s, and the school and gym staff take no responsibility for any negative consequences where learners choose to ignore this advice.

 

 

PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE & CONTRACT

GYMNASIUM RULES

Training Schedule

 

 

 

 

Gimnasium

Die Midstream College Gimnasium is ‘n belangrike deel van die skool se sportprogram. Die hoofdoel van die fasiliteit is om seuns en meisies voor te berei vir die fisieke eise van die sport wat hulle beoefen. Dit sal help dat Midstream College se sportresultate voortdurend verbeter en sal terselfdertyd help om beserings te verminder.  

Hierdie is nie ‘n kommersiële gimnasium nie. Terwyl ons personeel glo dat deelname aan sport ‘n gesonde lewenstyl bevorder, is ons doel nie liggaamsbou nie. Die gimnasium sal gepaste ouderdom- en ontwikkelingsverwante asook sportspesifieke oefenprogramme aanbeveel. Ons doel is om balans, koördinasie, mobiliteit, stabiliteit, krag en spoed te verbeter. Dit is die komponente wat uiters noodsaaklik is vir sukses in sport asook lewenslange deelname.    

 

Biokinetikus

Mario Olivier 2016

Mnr. Mario Olivier was van 2015 tot 2017 die sportbestuurder by King Edward VII School (KES). Voor dit was hy vir 9 jaar die krag- en kondisioneringsafrigter by Maritzburg College.  Hy het by die Universiteit Stellenbosch as ‘n biokinetikus gekwalifiseer en het in 2005 sy meestersgraad in Sportwetenskap daar voltooi. Mario is ervare in die kondisionering van ‘n wye verskeidenheid sportsoorte en is self ‘n ywerige sportman. Hy het vir drie jaar provinsiale krieket gespeel en is nou ‘n ernstige gholfspeler. Kontak hom gerus vir enige verdere navrae.

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telno: 012 661 2341

Selno: 082 379 0132

Hoe om by die gimnasium aan te sluit

·      Leerders word aangemoedig om aan die skool se sportprogram deel te neem sodat hulle ‘n sportspesifieke program kan ontvang. Andersins sal welstandsprogramme en algemene kondisioneringsprogramme ook beskikbaar wees.

·      Voltooi die “Physical Activity and Readiness Questionnaire” (PARQ).

·      Leerders sal ‘n opsie van 3 kontrakte hê:

            Opsie 1: R100 per maand vir 10 maande

            Opsie 2: R125 per maand vir 6 maande

 Opsie 3: R150 per maand vir enigiets minder as 6 maande

·      Die leerder se rekening sal gedebiteer word.

·      Die voltooide PARQ-vorm moet eers na meneer Mario Olivier teruggebring word voor toegang tot die gimnasium verkry sal word.

·      ‘n Evaluering sal dan gedoen word en ‘n oefenprogram sal aan die leerder verskaf word. Daar word verwag dat die oefenprogram te alle tye gevolg sal word.

 

Gebruik van die gimnasium

Reëls:

Gimnasiumtye:

 

Soggens

Smiddae

     

Maandag

05:45 - 07:15

14:00 - 17:00

     

Dinsdag

05:45 - 07:15

14:00 - 17:00

     

Woensdag

05:45 - 07:15

13:45 - 17:00

     

Donderdag

Gesluit

14:00 - 17:00

     

Vrydag

05:45 - 07:15

 
     

·      Gekwalifiseerde personeel sal te alle tye teenwoordig wees om toesig oor die oefensessies te hou.  

·      Alle nuwe lede sal geëvalueer word en dan van ‘n gepaste oefenprogram voorsien word. Lede mag slegs oefen indien hulle goedgekeurde programme gebruik.

·      Alle lede sal gereeld herevalueer word en met gepaste oefenprogressie in hulle oefenprogramme voorsien word.

Verbode middels

Midstream College Gimnasium is ‘n dwelmvrye fasiliteit wat aktief die gebruik van verbode middels ontmoedig. Die skool se beleid, in verband met dwelms in sport, laat ons toe om enige leerder wat hiervan verdink word, te toets. Indien enige leerder positief toets vir ‘n verbode middel, sal die leerder se gimnasiumlidmaatskap opgeskort word. Daar sal ook ‘n dissiplinêre proses gevolg word.

Verder beveel ons alle gimnasiumlede aan om op die I Play Fair webwerf – http://www.drugfreesport.org.za/take-the-pledge-athletes/ te registreer en te onderneem om dwelmvry te bly .

Aanvullings

Die gebruik van aanvullings voor, gedurende en na oefening is ‘n sensitiewe onderwerp. Die sportaanvullingsbedryf word nie gereguleer nie en baie van die produkte wat oor die toonbank gekoop kan word, het negatiewe newe-effekte en/of kan tot ‘n positiewe opkikkers- of steroïde-toets lei. Indien ‘n leerder enige vrae in verband met aanvullings het, word hulle aangemoedig om met meneer Mario Olivier oor goedgekeurde WADA- produkte en opsies te praat. Uiteindelik is die inherente risiko van aanvullinggebruik die leerder s’n en die skool en gimnasiumpersoneel neem geen verantwoordelikheid vir die negatiewe gevolge indien ‘n leerder ons advies ignoreer nie.   

 

Midstream College Gimnasium PARQ  en kontrak

Reëls:

Oefenskedule