Omsendskrywe - Uitreksel 7|2021

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way. (A Tale of Two Cities - Charles Dickens) Hierdie bekende gedeelte uit Dickens se Tale of Two Cities is nogal van toepassing op ons geliefde land, sy leiers en selfs op die College. Ek glo onwrikbaar dat ons tans in die seisoen van lig en in die lente van hoop is en dat ons legio moontlikhede voor ons het. Vir die van u op die wanhooppad na die ander stad, mag u glase halfvol word en mag die hitte van komende winterson die koudheid verdryf. Te midde van die covid-pandemie is ek besonder bekommer oor die welstand van ons onderwysers en leerders. Ek wil ouers graag aanmoedig om in hierdie tye personeel en leerders te ondersteun. Kontak gerus die College indien daar enige iets is waarmee ons kan help. Ek glo vas dat elke leerder ‘n onderwyser of twee het met wie hulle ‘n baie goeie vertrouensverhouding het en voorts wil ek hulle aanmoedig om met hulle te gesels waar nodig. Ek wil graag elke ouer bedank wat ons oueraand bygewoon het. Dankie vir u positiewe gesindheid en terugvoer. Die goue opvoedingsdriehoek geanker deur ouers, onderwysers en leerders kom net tot sy reg indien al drie partye betrokke is. Daar is ongelukkig ook tekens van Dickens se dwaasheid onder leerders en ek wil beklemtoon dat ons geen gedrag wat ons dissipline en gedragskode uitdaag, sal duld nie. Motiveer u kinders om betrokke te raak by die verskillende aktiwiteite by die College. Daar is menige Carpe Diem-geleenthede en ledigheid bly die duiwel se oorkussing. Die vreugde en plesier wat leerders tans op die sportveld beleef, is aansteeklik. Hierdie week is ons al reeds gasheer vir die dogtershokkie, seunshokkie, netbal en rugby se eerste ligawedstryde. ‘n Spesiale woord van gelukwensing aan ons meisies van die o. 16A- en eerstehokkiespan met hul oortuigende oorwinnings oor Eldoraigne. Ons is reeds besig met die eksperimentele stroming van sommige wedstryde, hou dus ons kommunikasiekanale dop. Bly positief, veilig en gryp die geleenthede aan wat oor julle pad kom.

Boodskap van ds. Teodore van der Spuy.

Boodskap van die hoof, dr. Carel Kriek.

Boodskap van die graadhoofde. 

Graad 8, graad 9, graad 10, graad 11 & graad 12.

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341