Midstream College het ‘n aktiewe en suksesvolle ruitersportspan.

Ons neem deel aan byeenkomste wat deur SANESA vir die kernliga, eventing en vaulting georganiseer word.

Na vier streeks-kwalifiseerders word ruiters deur SANESA gekies om aan die skole streeksfinaal deel te neem. Hierna word ruiters gekies om hul provinsies by die nasionale kampioenkappe te verteenwoordig.

Chef d’Equipe: Me Christine Almeida ( calmeida@midstreamcollege.co.za).

Alle inskrywings vir die Sentraal-Gauteng Skole kampioenskappe word elektronies by http://www.sanesa.co.za    gemaak.

Enige navrae oor inskrywings moet aan me Almeida of die SANESA-verteenwoordiger, gelys op die SANESA SCHOOLS web-tuiste, gerig word.

Puntetelling

Punte sal as volg toegeken word: 

Puntetellings word deur SANESA toegeken en word ‘n paar dae na elke byeenkoms op die web-tuiste gepubliseer. Die puntetellings word deur die skool en SANESA gebruik om toekennings aan die einde van die jaar te maak.

ALLE puntetellings in elke klas en in elke dissipline (bv. skouspring) sal bydrae om ‘n skool, ‘n skoolspan en ‘n ruiter-perd-kombinasie in die liga-kompetisie te plaas (SANESA regulasies).

ALLE ruiters behoort regdeur die jaar in dieselfde vlak per dissipline te bly. Indien hulle ‘n vlak opskuif, word daardie punte nie by die volgende vlak bygevoeg nie.

In ‘n poging om meer punte aan te teken, word dit aanbeveel dat die ruiter by dieselfde klas/vlak in elke kwalifiserende byeenkoms inskryf. Dit sal tot gevolg hê dat die ruiter vir  die Nasionale jaareindbyeenkoms kwalifiseer deur Sentraal-Gauteng en die skool te verteenwoordig. 

 Puntetellings word by elke byeenkoms onder die dissiplines verdeel. Die dissiplines is:

Equitation

Dressering (Dressage)

Skouspring (Show jumping)

Showing (grouped – working riding, showing, utility)

Eventing – 3-phase combination of cross-country, dressage and show jumping

Vaulting

Uithou ritte

Die totale puntetelling wat oor die jaar versamel is, word bereken volgens die punte wat deur SANESA toegeken is. Die punte per dissipline en per ruiter-perd-kombinasie word bymekaargetel.

 Algemene sportnavrae: Mnr Hans van Vreden – Hoof van Sport:   hvanvreden@midstreamcollege.co.za 

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341