Waardes:

 8,9,10,11,12RESPEK

 ·         Ons toon respek teenoor almal.

  8,9,10,11,12LOJALITEIT

 ·         Ons is lojale en trotse leerders van Midstream College.

 8,9,10,11,12COMMUNIO

 ·         Ons is ‘n meelewende en omgee College-gemeenskap.

 8,9,10,11,12INTEGRITEIT

 ·         Ons bevorder sterk morele beginsels.

 8,9,10,11,12EXCELLENTIA

 ·         Ons erken elke individu se talente en moedig uitnemendheid op alle gebiede aan.

Afsprake:

Afsprake vir leerders vind hoofsaaklik op Maandagmiddae plaas.

Ouers is enige tyd welkom om ‘n afspraak met enige personeellid te maak op tye wat vir albei partye geskik is.

Die personeel is in die middae beskikbaar om per afspraak leerders met akademiese probleme te help.

Kontak gerus enige personeellid direk vir ‘n afspraak. (Verwys na die skooldagboek vir kontakinligting.)

Afwesighede:

Ouers moet asb die skool indien moontlik vroegtydig of op die laatste voor 08:00 in die oggend van enige afwesighede verwittig. Neem asseblief kennis dat ‘n doktersbrief vir enige toets of eksamen wat gemis word, vereis word. 

Huise:

Daar is drie huise naamlik, Windsor, Hutton en Old Kent.

Al die sporte neem in huisverband deel. 

Graadhoofde: 2021

Grade                                                                                                        
8Mnr Wimpie Jansen van RensburgMe Heléne Meyer
9Mnr Adrian HossellMe Carolien Verster
10Mnr Gert PelserMe Cheryl Grant
11Mnr Christiaan van der MerweMe Charmaine van den Berg
12Mnr John AcresMe Tanya Verhoef

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341