Die grootste doelwit van enige mediasentrum is die vestiging van ‘n leeskultuur in ‘n skool. In hierdie moderne eeu waarin ons onsself bevind, is ons leesvaardigheid ‘n norm waaraan die mens gemeet word. ‘n Leerder sal dus baie moeilik by ons samelewing aanpas sonder die vermoë om goed te kan lees. Ongelukkig is dit ‘n realiteit dat sommige leerders onder swak leesvaardighede gebuk gaan. Leesagterstande by leerders kan aanleiding gee tot probleme soos wangedrag en onderprestasie. Midstream College beskik oor ‘n buitengewone versameling fiksie en nie-fiksie wat sal voldoen aan enige leerder se behoeftes. Lees op rekenaars en e-boeke word as skermtyd geklassifiseer. Dit is ‘n algemene feit dat te veel skermtyd ‘n negatiewe impak het, daarom word ons leerders aangemoedig om eerder boeke in gedrukte formaat  te lees. Die mediasentrum beskik ook oor ‘n rekenaarkamer waar navorsing en drukwerk gedoen kan word.

 Dit is belangrik om ‘n gebruikersvriendelike en ontspannende atmosfeer te hê waarin elke leerder kan floreer. Al die graad 8-leerders ontvang verpligte leesklasse met die Readers are Leaders-program. Ek is altyd verstom oor die verbetering van ‘n leerder se leesspoed en uitgebreide woordeskat na slegs ‘n paar periodes van oefening. Alles wat ‘n mens lees, vul jou denke met nuwe inligting en dit kan nooit van jou weggeneem word nie. Net soos enige ander spier in die liggaam, benodig die brein oefening om dit sterk en gesond te hou. Hou dus aan met lees, Midstream College!

 In die woorde van ons voormalige president Nelson Mandela: “Woorde wat ons lees, kan jou na baie plekke laat reis, laat jou baie mense ontmoet en die wêreld verstaan!”

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341