2021 Beplanning ↓

Verkorte gr. 12 program (Inligtingsaand aanbieding)

AKTIWITEIT

DATUM

LO (CAT Deel B ─ IEB)

13 September

Winterskool

3 ─ 9 Julie

Rekordeksamen

28 Augustus ─ 23 September

Lewenswetenskappe PAT (Finaal ─ IEB)

14 September

Lenteskool

25 ─ 30 September

IEB Finale Eksamen

18 Oktober ─ 30 November

IT-Prakties (Finaal ─ IEB)

19 Oktober

RTT Prakties (Finaal ─ IEB)

20 Oktober

APM  (Finaal ─ IEB)

21 Oktober

Uitslae

Sal aangekondig word

• Afrikaans Eerste Addisionele Taal

• Afrikaans Huistaal

• Besigheidstudies

• Dramatiese Kunste

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

• English First Additional Language

• English Home Language

• Fisiese Wetenskappe

• Geografie

• Geskiedenis

• Gevorderde Program in Wiskunde (APM) 

• Ingenieursgrafika en Ontwerp

• Inligtingstegnologie

• Skeppende kunste (Graad 8 & 9)

• Lewensoriëntering

• Lewenswetenskappe

• Rekenaartoepassingstegnologie

• Rekeningkunde

• Tegnologie

• Toerisme

• Visuele Kunste

• Wiskunde

• Wiskundige Geletterdheid

 

1 Ashford Street, Midstream Estate | college@midstreamcollege.co.za | 012 661 2341